Автоматизація документообігу і бізнес-процесів на базі 1С

site-imageСистема електронного документообігу (СЕД) «Документообіг Проф» є рішенням для організації ефективного документообігу підприємств різних галузей і типів власності.

Програмний продукт «Документообіг Проф» працює на платформі «1С: Підприємство 8.2» і може використовуватися як окремий додаток або інтегруватися в типові конфігурації «1С: Підприємство 8.2».

Основні конкуретние переваги:

 • Швидке впровадження — встановив і працюй!
 • Робота на платформі «1С: Підприємство 8.2»
 • Інтеграція в типові конфігурації «1С»
 • Можливість внесення змін, відкритий код!!

Докладніше про переваг

Система електронного документообігу (СЕД) «Документообіг Проф» дозволяє ефективно вирішувати наступні завдання:

 • Автоматизація бізнес-процесів для обліку і контроль процесів підприємства
 • Автоматизація документообігу для обліку всіх корпоративних документів

Програмний продукт «Документообіг Проф» поставляється як готовий коробковий продукт і містить такий набір можливостей:

 • Автоматизація бізнес-процесів підприємства за допомогою настроюваних бізнес-процесів на рівні користувача
 • Ведення структурованого сховища інформації підприємства
 • Облік документів в розрізі договорів, робочих груп, користувачів, проектів, номенклатури справ, організацій, корпоративних папок та інших аналітичних розрізів
 • Ведення архіву документів, облік документів по фізичних місцях їх зберігання
 • Інтеграція з конфігураціями «1С: Підприємство 8.2«
 • Облік термінів дії документів, виконання заданих автоматичних дій з документами після закінчення терміну їх зберігання
 • Підтримка настроюваних користувачами нумераторів документів
 • Ведення номенклатури справ за ГОСТ (з урахуванням дат відкриття та закриття справ)
 • Інтеграція з пакетом MS Office та OpenOffice (в том числе использование шаблонов документов) (У тому числі використання шаблонів документів)
 • Широкі можливості по налаштуванню зовнішнього вигляду документів і бізнес-процесів користувачам без звернень до розробників.

Додатково до вищесказаного «Документообіг Проф» дозволяє:

 • У повному обсязі використовувати можливості платформи » 1С: Підприємство 8.2 «, у тому числі в режимі керованих форм і роботі в web-клієнті
 • Переміщати документи в систему з використанням Drag&Drop
 • Вести облік передачі документів між співробітникам
 • Відслідковувати структуру підпорядкованості документів, взаємозв’язку між ними
 • Створювати та використовувати різноманітні шаблони, у тому числі шаблони документів і корпоративних процесів

Система електронного документообігу (СЕД) «Документообіг Проф» використовує всі можливості платформи «1С: Підприємство 8.2», всі об’єкти системи документообігу створені з використанням керованих форм платформи «1С: Підприємство 8.2»

Система електронного документообігу «Документообіг Проф» складається з таких підсистем:

 • Підсистема «Актуальні документи». Підсистема містить засоби роботи з документами підприємства
 • Підсистема «Задачі і процеси співробітників». Підсистема містить засоби створення та управління бізнес-процесами, у тому числі налаштування рольової адресації завдань, налаштування матриці заміни (заміщення) співробітників
 • Підсистема «Звіти та статистика». Підсистема містить набір аналітичних звітів для контролю роботи співробітників, а так само статистичні звіти по роботі бази даних
 • Підсистема «Автоматична обробка». Підсистема містить механізми автоматичної обробки (моніторинг файлових каталогів, видача періодичних завдань та інше), що виконується в фоновому режимі сервером, або додатковим сеансом «1С: Підприємство 8.2».
 • Підсистема «Технічна підтримка». Пiдсистема являє функціонал HelpDesk і полнстью інтегрована бізнес-процесами документообігу
 • Підсистема «Архів підприємства». Подсистема включает в себя средства передачи документов в архив, в том числе в другие базы данных.
 • Подсистема «Обмен данными». Підсистема призначена для управління обміном даними в розподіленій структурі баз даних.
 • Підсистема «Пошук інформації». Підсистема містить засоби повнотекстового пошуку даних, засоби настройки списку обраних об’єктів, а также механізм контролю за діями користувачів в системі.
 • Підсистема «Адміністрування». Підсистема містить засоби налаштування системи, в тому числі налаштування шаблонів корпоративних заходів та процесів, а так само засоби встановлення індивідуальних налаштувань користувачів.
 • Підсистема «Форум і спілкування». Підсистема містить засоби колективної роботи користувачів, у тому числі корпоративний форум і корпоративні новини. Крім того, у підсистемі знаходиться список корисних Інтернет-ресурсів . і корпоративна база знань.

Система електронного документообігу «Документообіг Проф» може бути використана у підприємствах різних галузей. Платформа «1С: Підприємство 8.2» дозволяє організовувати високоефективні бази даних для одночасної роботи сотень користувачів. База даних може розміщуватися і працювати на одному з наступних типів серверів:

 • Звичайний файловий сервер (для невеликих підприємств)
 • MS SQL Server
 • IBM DB2 Server
 • PostgreSQL
 • Oracle Database Server

Можливо розгортання розподіленої бази даних, яка охоплює кілька серверів підприємства. Поддерживается отказоустойчивая работа с кластерами серверов. Підтримується відмовостійка робота з кластерами серверів.


Случайный ролик: краткое видео от группы нашей технической поддержки:

<видео отсутствует>
  
В этом ролике дано наглядное объяснение клиенту об одном из механизмов системы (звук ролика выключен)  Посмотреть следующий случайный ролик

Перейти к полному учебному видео